Visie en aanpak

Wat doe je als life coach? 

Een life coach is geen therapeut, psycholoog of psychiater. Hierdoor zijn mijn cliënten ook geen patiënten en hebben ze geen 'ziekte'. Een life coach helpt je om opnieuw leren keuzes maken en je leven in handen te nemen. Als life coach stimuleer ik je om zelf naar oplossingen te zoeken en af te rekenen met belemmerende denkpatronen. Ik help je actiepunten opzetten, doelstellingen te bereiken, wegwijs te maken in je leven en (meer) nieuwe inzichten te geven. Daarnaast ben ik een luisterend oor en je persoonlijke ondersteuner.  

Via deze weg leer je jezelf beter kennen en kan je bepaalde dingen sneller beseffen zoals: "ik ben niet zo gelukkig in m'n job of relatie".

Door jezelf beter te leren kennen zal je ook sneller in de mogelijkheid zijn om veranderingen te maken die gunstig zijn voor je leven. We mikken hierbij op belangrijke kernzaken zoals geluk, welzijn, rust, gezondheid en vooral, zin in het leven. 

Wat hierbij belangrijk is, is dat ik een goed en duidelijk zicht krijg over alle aspecten van je leven. Van je werk, tot je relatie en je hobby's, vrije tijd. Al deze zaken hebben een continue invloed op elkaar en zorgen ervoor op welke manier dat je in het leven staat. 

Als life coach geef ik je een duwtje in de rug om stappen voorwaarts te zetten naar een positiever en gelukkiger leven waar je jezelf centraal kan en wil zetten. 

Hoe gaan we te werk? 

Afhankelijk van de formule die je kiest gaan we samen aan de slag om doelstellingen en actiepunten op te stellen. 

Tijdens de sessies stel ik open vragen, help ik je blik verruimen, bied ik ondersteuning en nieuwe inzichten. De sessies verlopen aan de hand van methodieken en opdrachten om zo een beter overzicht te krijgen van de zaken. 

Het verloop van een traject ziet eruit als volgt:

  • Kennismakingsgesprek: we leren elkaar kennen.
  • 1ste en 2de sessie: in kaart brengen van je vragen en noden + aanbieden van luisterend oor.
  • Vervolgsessies: opstellen van actiepunten en doelstellingen + het voorbereiden van het effectief actie ondernemen. Ook binnen deze sessies is er ruimte voor bijkomende vragen, om je hart te luchten en het op zoek gaan naar oplossingen.